SZR "ROV" za iskop zemlje i podbušivanje puteva - 24000 Subotica, Segedinski put 80


Tel: 024-600-467
Fax: 024-600-467
Mob: 063-590-005
E-mail: rov@yunord.net
Web: www.rovgradnja.com

O firmi:
Preduzeće ROV je osnovano 1991. godine.
Osnovne delatnosti su iskop zemlje i podbušivanje puteva, građevinski i zemljano betonski radovi. Mesečni kapaciteti su 30-50km iskopa.
Kopamo i polažemo strujne, vodovodne, kanalizacione i telekomunikacione vodove.
 Kapaciteti:
   

   

   

   


 Reference:

- Gasifikacija u Subotici u dužini od 500 km
- Gasifikacija u Bačkoj Topoli u dužini od 120 km
- Gasifikacija na Paliću u dužini od 50 km
- Gasifikacija na Horgošu u dužini od 60 km
- Gasifikacija u Malim Pijacama u dužini od 15 km
- Gasifikacija u Bačkom Magliću u dućini od 35 km
- Gasifikacija u Turiji u dužini od 20 km